Alfa samec – 17 znakov, ktoré ho prezradia

1. Alfa samec je sebavedomý

Alfa samec si verí. Má zdravé sebavedomie na základe nadobudnutých životných skúseností. Je si vedomý svojej hodnoty. Určite sa nebude zdržiavať v toxickom vzťahu, alebo si nevyberie prácu, ktorá nikam nevedie.

Je náročný na seba a na svojho partnera. Má svoj štandard, z ktorého nie je ochotný poľaviť. Vie, čo si zaslúži a ide si tvrdo za tým. Dáva si pozor, aby v komunikácii nepoužíval seba podceňujúci humor, ktorým by dával najavo svoju neistotu.

Dovoľte mi uviesť niekoľko tipov, ako mať vyššie sebavedomie:

  • Neporovnávajte sa s druhými
  • Prestaňte sa podceňovať
  • Starajte sa o svoje zdravie a duševnú pohodu
  • Nenadávajte na druhých, namiesto toho ich chváľte
  • Kontrolujte to, čo dávate najavo rečou svojho tela
  • Nikto nie je dokonalý, majte trpezlivosť

2. Alfa samec je asertívny

Jedným zo základných rozdielov medzi alfa samcom a beta mužom je, že jeden je asertívny a druhý je pasívny a príjme všetko, čo sa deje naokolo. Alfa samec si povie čo chce a nebojí sa, čo mu na to povie jeho okolie. Nemá problém určiť si hranice, a keď ich niekto prekročí, bez váhania to dá najavo.

Beta muž je však človek pasívny, nemá dostatok energie a odhodlania nato, aby išiel za tým, čo chce. Ak sa dostane do konfliktu, zahryzne si do jazyku a podvolí sa, aj keď by si rád povedal to svoje.

Možno si aj určí nejaké hranice, avšak ak ich niekto prekročí, iba pokrčí plecom a nechá to tak. Pomaly však v ňom rastie frustrácia a zlosť. Alfa samec nevyhľadáva konflikt, ak však nastane, aktívne si s ním poradí a ide ďalej. Pasivita nič nevyrieši.

3. Alfa muž si prizná svoje slabosti, beta muž sa tvári, že neexistujú

Aj keď si mnohí myslia, že alfa samec je dokonalý vo všetkom, čoho sa chytí, opak je však pravdou. Je si vedomý, že má aj slabé stránky, a je iba na ňom, či sa ich snaží zlepšiť, alebo sa sústredí na svoje silné vlastnosti.

Nebojí sa vypýtať si pomoc v situácii, v ktorej si nevie dať rady. Rád si nechá poradiť od iných odborníkov, lebo vie, že nemôže byť expert na všetko. Naopak beta muž je samozvaný expert na všetko. Má názor na každú tému, preháňa svoj úspech a schopnosti a za každú cenu sa bude snažiť presadiť si svoju pravdu.

Dôvod je však čisto prozaický. Beta muž chce byť obľúbený a chce, aby si ho všetci vážili. Má potrebu dokázať svoju pravdu za každú cenu a chce vyzerať silný, presvedčivý a schopný. Nedokáže si priznať chybu a to je častou prekážkou v ďalšom úspechu.

4. Alfa samec sa správa ako Gentleman

Skutočný alfa samec sa správa k druhým s úctou a rešpektom. Samozrejme iba dovtedy, kým sa k nemu tak správajú aj ostatní. V prvom rade mu logicky záleží na svojom dobre, keďže iba tak môže pomôcť ľuďom vo svojom okolí.

Keď je alfa muž úspešný, potom chce pomôcť naplniť svoje potreby aj svojim najbližším. Nerobí to preto, aby si získal pozornosť alebo uznanie svojho okolia. Robí to preto, lebo pomáhať druhým je správne. Nechce za to získať žiadnu protislužbu, pomáhať druhým je jednou z jeho charakterových čŕt.

Beta muž však robí pre druhých všetko s tým, že dokáže z toho niečo vytĺcť. Snaží sa zapáčiť sa ostatným, navonok súhlasí aj s názormi a postojmi, ktoré sú proti jeho srsti a snaží sa ísť s prúdom. Na prvý pohľad sa obaja správajú rovnako, avšak rozdiel je v ich vnútornej motivácii.

5. Alfa samec si verí a stojí si za svojím názorom

Alfa muž si je vedomý, že život si riadi on sám. Časom si vybuduje sebavedomie a odhodlanie stáť si za svojim názorom. Áno, ak má problém, ktorý nevie vyriešiť, obráti sa na skúseného experta. To však neznamená, že nie je pánom svojho života a že nie je takpovediac kapitánom na svojej lodi.

Ak sa aj pre niečo rozhodne a náhodou mu to nevýjde, vie, že zlyhanie neexistuje, existuje len ponaučenie a spätná väzba. Zlyhanie prebolí, ale tá zdrvujúca myšlienka v kútiku duše typu, čo by sa stalo ak by som sa o to pokúsil, len tak ľahko neodíde.

Beta muž neverí svojmu vnútornému hlasu, svojim inštinktom. Nechá sa riadiť názormi svojho okolia, názormi druhých, rodiny priateľov či spoločnosti a prispôsobuje im svoj život. Vydá sa na cestu, ktorú mu určili ostatní a nie na cestu, ktorú si vybral on sám.

Rozdiel je ten, že alfa samec sa nebojí opýtať sa druhých na spôsob, ako dosiahnuť život, ktorý si sám vysníval. Beta muž sa pýta druhých na to, ako má žiť svoj život.

6. Alfa samec buď niečo zmení, alebo to akceptuje

Ako sme už mnohokrát spomenuli, jednou z hlavných čŕt alfa samca je, že si uvedomuje zodpovednosť za vývoj svojho života. To, či niečo má, alebo nemá vo svojom živote, závisí na jeho schopnostiach a snahe.

Alfa samec vie, že niektoré veci ovplyvniť však nedokáže. Nikto z nás nedokáže ovplyvniť to, kde sa narodíme, svojich rodinných príslušníkov či to, ako vyzeráme. Alfa muž dokáže akceptovať že sú aj veci, ktoré zmeniť nedokáže.

Ak ho vyhodia z práce, nenarieka, neľutuje sa a neobviňuje druhých. Akceptuje, čo sa stalo, poučí sa a ide ďalej. Beta muž vníma svet ako zhluk udalostí, ktoré sa mu udejú a neprikladá váhu tomu, že má priamy vplyv na vývoj svojho života.

Keď sa aj ocitne v negatívnej situácii, tak hľadá najbližšiu obeť, na ktorú by to mohol hodiť. Odmieta prijať zodpovednosť za vzniknutú situáciu. Ak ho vyhodia z práce, hľadá chybu všade inde, len nie v sebe.

7. Alfa muž sa zameriava na svoj rozvoj

Jednou z najdôležitejších charakteristík alfa samca je v dnešnej dobe snaha neustále sa rozvíjať a zlepšovať. Takýto muž chce vydať zo seba v každej situácii svoje maximum.

Verí, že kľúčom k úspešnému životu je snaha zlepšiť každú z nasledujúcich oblastí, či už sú to vzťahy, fyzické zdravie a kondícia, mentálne zdravie, šťastie, financie či duchovný rozvoj. Ak zistí, že v jednej z týchto oblastí je pozadu, s odhodlaním sa pustí do práce.

Beta muž sa často uspokojí s tým, čo má. Prinajlepšom sa snaží vyniknúť v jednej zo spomínaných oblastí, aby si kompenzoval nedostatky v iných oblastiach. Ak sa v niečom zdokonaľuje, často je to iba preto, aby ohúril svoje okolie a nerobí to pre svoje vlastné potešenie.

Aj keď môže dosiahnuť úspech v práci a tučné konto, býva to často na úkor spokojného rodinného života alebo zdravia. Jeho celá identita je odvodená od stavu bankového konta, prípadne materiálnych statkov.

8. Má svoj cieľ a nebojí sa rozhodovať

Nezáleží na tom, či sa chce stať profesionálnym športovcom, programátorom alebo mať vlastnú firmu, ale záleží na tom, že sa pre niečo nadchne. Alfa samec ide neúprosne za svojimi cieľmi, investuje všetko svoju energiu a to mu dodáva motiváciu, dosiahnuť to, čo si zaumieni.

Každý deň sa snažíme veci zlepšovať a zhodnocovať. To sa deje prostredníctvom našich myšlienok, činov a cieľavedomej práce. Alfa samec má svoj cieľ a robí všetko preto, aby sa k nemu posúval.

S týmto súvisí aj odvaha stáť si za svojimi rozhodnutiami, nebáť sa riešiť dôsledky svojich činov a kráčať so vztýčenou hlavou, aj keď by sa rozhodnutie ukázalo ako zlé. Alfa samec sa identifikuje ako líder, nebojí sa ísť za svojim cieľom a rozhodovať.

9. Záleží mu na svojom zdraví a výzore

Na výzore záleží a nebudeme sa tváriť, že to tak nie je. Alfa samec si toto uvedomuje a snaží sa to využiť vo svoj prospech. Uvedomuje si, že to, ako sa cíti a ako vyzerá, je úzko prepojené. Ak má človek nadváhu 60 kíl a má problémy so spánkom, ťažko podá adekvátny výkon.

Nenadarmo sa vraví, že prvý dojem má veľmi silný vplyv a zovňajšok hrá zásadnú úlohu. Dáte mi za pravdu, že si o obéznom a neupravenom človeku myslíte niečo úplne iné, ako o človeku, ktorý je primeranej váhy a stará sa o seba.

Alfa samec si váži svoje telo a zdravie lebo vie, že zdravie si človek nekúpi a s podlomeným zdravím ťažko niečo dosiahne. Takýto muž dbá na to, čo vloží do svojich úst a venuje sa športu.

10. Nebojí sa povedať nie

Ľudia vo vašom okolí budú chcieť od vás láskavosti, s tým sa treba zmieriť. Ak vás dotyčný žiada o pomoc, ktorá vás nestojí takmer nič a jemu značne pomôže, choďte do toho. Starostlivo si však zvážte pre a proti.

Alfa samec si nenechá zo seba robiť pre niekoho rohožku. Ak za ním príde šéf, že potrebuje čosi dorobiť no on má už na dnes vopred dohodnutý plán, ktorý nemôže zrušiť, nebojí sa odmietnuť a ísť si po svojom.

Nemá potrebu obhajovať sa alebo vysvetľovať dôvody svojho rozhodnutia. Nehovorí nie iba preto, že chce niekoho nahnevať ale preto, lebo to nie je v jeho najlepšom záujem. Treba byť zdravo sebecký.

Nemyslím tým byť sebecký, arogantný blázon ale ak by sme všetci dali na prvé miesto svoje dobro, svet by bol lepším miestom.

11. Je pracovitý a má svoje zásady

Alfa samec sústredí všetku svoju energiu do svojej kariéry, vzťahov a kamarátstiev. Má svoje zásady a málokedy skĺzne do stavu lenivosti a ničnerobenia.

Alfa samec vie, že nič nie je zadarmo a nikto mu nič len tak nedá. Musí pracovať s maximálnym úsilím, aby dosiahol od života všetko, čo si zaumienil.

Zároveň má cit pre spravodlivosť a morálku, má svoje princípy. Nikdy by nepodvádzal, nikdy by niekomu neublížil kvôli osobnému prospechu. Správa sa k ostatným s dávkou rešpektu, ktorý si vyžaduje aj od druhých.

12. Postaví sa svojim démonom

Každý z nás ma nejakého démona, niečo, čo skrýva vo svojom vnútri a s čím musí bojovať. Sú to problémy ako napríklad depresia, alkoholizmus alebo traumy z detstva. Dôležité je, ako sa k nim človek postaví.

Alfa samec si povie, že ide so svojimi kostlivcami bojovať, beta samec si naopak povie, že sa bude pred problémami schovávať alebo sa na ne vyhovárať. Alfa muž vie, že so svojimi démonmi musí zvádzať boj každý deň, až kým ich neporazí.

Z víťaznej bitky vyviazne s novo nadobudnutou silou, ktorú môže použiť vo všetkých oblastiach svojho života. Beta muž sa do takéhoto boja ani nepustí, dovolí, aby strachy a zlozvyky ovládali celý jeho život.

13. Je odvážny a dokáže zvládať svoje emócie

Nie je pravda, že alfa samec nepociťuje strach. Nikto taký neexistuje. Každý z nás má nejaké obavy, ktoré nedokáže kontrolovať. Alfa muž však dokáže ísť ďalej aj napriek svojmu strachu a obavám.

Môže sa báť, že jeho podnikanie zlyhá a on skrachuje, ale to ho neodradí od toho, aby to aspoň vyskúšal. Môže sa báť, že žena, ktorá sa mu páči, ho odmietne, ale on ide aj napriek svojim obavám za ňou a pozve ju na rande.

Ruka v ruke s tým ide aj schopnosť ovládať svoje emócie. Ak sa niečo pokazí, podnikanie krachne alebo ho vyhodia z práce, zhlboka sa nadýchne, porozmýšľa nad ďalším postupom ako ďalej namiesto toho, aby sa zrútil a pochoval svoje ďalšie šance.

Nevybuchne, nespraví si hanbu, ale veci rieši s pokojom a konštruktívne.

14. Je autentický a nebojí sa povedať svoj názor

V dnešnej dobe ja takmer každý precitlivený, keď mu niekto povie niečo, čo sa mu nepáči. Na základe toho sme si zvykli na fakt, že nepovieme to, čo si v skutočnosti myslíme. Alebo sa bojíme dostať sa do konfrontácie a konfliktu.

Alfa samec si povie, čo si práve myslí, nebojí sa konfrontácie a nepoužíva politicky korektný jazyk. Samozrejme to nerobí spôsobom, že ide niekoho uraziť alebo začať konflikt, ale nevyhýba sa nepríjemnej konverzácii, aby dosiahol svoj cieľ.

Nehrá sa na nič, je autentický. Nezaujíma ho, čo si o ňom myslia druhí, je taký, aký je a to ho robí atraktívnym. Beta muž povie to, čo sa páči druhým, namiesto toho, čo má na srdci. Záleží mu na tom, čo si o ňom myslí jeho okolie, a tomu prispôsobuje svoj prejav.

15. Má vzpriamený a sebavedomý postoj

To, aký máme postoj a reč tela, má definitívny vplyv na našu náladu a na to, ako nás vnímajú druhí. Alfa samec sa nehrbí, nemá problém udržať očný kontakt pri rozhovore, neuhýba pohľadom. Hlavu drží vzpriamene, sústredí sa na svojho partnera pri rozhovore a pozerá mu do očí.

Vystrite chrbát, otvorte hruď a dajte druhým najavo, že ste otvorený priateľskej komunikácii. Otvorená hruď signalizuje, že nemáte agresívne úmysly, že ste naklonení komunikácii a že sa v okolí nenachádza žiadna hrozba.

Otvoriť hruď dokážete malým trikom. Dajte si ruky za chrbát, jednou rukou chyťte zápästie na druhej ruke a hotovo. Ste pripravený prijímať pozornosť okolia.

16. Chráni svojich najbližších

Všimli ste si, že v prírode sa alfa samec postará o celé svoje stádo a chráni si svoje teritórium? Pozrime sa napríklad na vlkov, kde vodcom stáda sa stane jedine alfa samec alebo samica.

Ak sa na ich územie priblíži vlk z inej svorky, alfa samec prejde do útoku. Tento typ správania je označovaný ako inštinkt a je priamo naviazaný na schopnosť prežiť.

Inštinkt sa často krát prejavuje ako akýsi šiesty zmysel či vnútorný hlas, ktorý nám radí správať sa určitým spôsobom. Je dôležité si ho pestovať a načúvať mu, keďže nám môže pomôcť v nasledujúcich oblastiach:

  • Dobrý inštinkt je kľúčom k fyzickej bezpečnosti
  • Inštinkt je takisto potrebný pre schopnosť viesť ľudí
  • V neposlednom rade je to atraktívna vlastnosť pre opačné pohlavie

Trénovať svoj inštinkt môžete tým, že budete pozorovať svoje okolie, predvídať činy druhých a snažiť sa identifikovať potenciálne hrozby a nebezpečenstvo.

17. Je zvedavý a otvorený novým myšlienkam

Jednou z vlastností, ktoré sa nedajú vynechať z tohto zoznamu, je zdravá zvedavosť a záujem o nové veci. Nie, nemyslím tým starať sa do osobných vecí alebo afér druhých, myslím tým intelektuálne bádanie.

Alfa samec sa zaujíma o svoje okolie a nadobúda zručnosti, ktoré mu zlepšia vyhliadky pre úspešnú budúcnosť.

Ak si chcete zvýšiť svoje schopnosti v tejto oblasti, je dôležité byť otvorený novým podnetom. Znamená to, zbaviť sa zabehnutých myšlienkových pochodov, pýtať sa nové otázky a pátrať po odpovediach.

Najlepšie bude, keď sa zameriate na nejakú oblasť, ktorá vás zaujíma a začnete študovať, ako sa v nej zlepšiť. Nemusíte byť nejaký nerd, stačí keď ste zvedavý a snažíte sa naučiť niečo nové.

Prečítajte si tiež na Lajfster.sk:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by sa vám páčiť